Automatisera mjukvarutest

Digitala lösningar har kommit att bli allt viktigare för både företag och vanliga användare. I takt med detta så ökar också kraven på att alla de tjänster som erbjuds ska vara så stabila som möjligt och att de ska flyta på så sömlöst som det bara går. Att jobba som mjukvarutestare har varit ett traditionellt DevOps jobb där utvecklare och de som jobbar med driften har samarbetat med att effektivisera och underlätta hela flödet. 

Med automatisering av testerna går allt snabbare och man köra olika test på olika nivåer, men betydligt snabbare än om det utförs helt manuellt. Fördelar med automatisering är:

  • Ger ett exakt och konsekvent utförande
  • Minimerar fel av människor
  • Tester kan köra mycket snabbare
  • Sparar både tid och resurser

De resurser man sparar kan man lägga på värdeskapande uppgifter, och för att öka kvaliteten på arbetet. Det ger dessutom färre övertidstimmar vilket också är en besparing. 

Människan behövs alltid ändå

Mjukvara är till för att användas av människor på olika sätt, även om vissa program är för automatisering. Vi är de som ska kunna ha nytta av det och därför är den mänskliga och manuella testningen fortfarande nödvändig. Med riktiga människor som testar mjukvaran får man de där oförutsedda felen, som ett program inte kan klara av att härma. 

Men hur går det hand i hand med att automatisering minskar antalet fel utförda av oss? Jo, ibland vill man att saker faktiskt går fel, för att kunna bygga bort det problemet för slutanvändarna. 

8 Feb 2024