Har du tillräckligt med vägguttag?

Om det är så att du sitter och jobbar med en dator och behöver ha en massa kringutrusting till den, så är det ju bra att ha tillräckligt med vägguttag så att du kan koppla in allt du behöver. Visst kan du satsa på en grenkontakt, men om inte det räcker, så kan det vara smart att installera fler uttag i väggen. Det får du inte göra själv, utan det bör du låta en elektriker i Malmö göra, om det är där du bor. 

När det handlar om el och elinstallationer av olika slag, så är det viktigt att inte fixa med det själv. Det finns förvisso en del saker du har lov att göra på egen hand med el, om du har bra koll på hur man gör, men annat är ett måste att lämna över till en elektriker.

Vad du får och inte får göra med el

Det finns som sagt vissa saker du får göra själv, som har med el att göra. Som dessa saker:

  • Byta trasig propp (säkring) och återställa utlöst automatsäkring
  • Byta glödlampor
  • Montering av skarvsladdar
  • Reparera och byta ut delar i trasiga skarvsladdar och apparatsladdar
  • Byta fast installerade strömbrytare och vägguttag (högst 16 ampere)
  • Ansluta och byta ut fast ansluta ljusarmaturer i torra icke brandfarliga utrymmen inne i bostäder

Sedan finns det saker där du bör anlita en elektriker i Malmö för att göra. Som dessa saker:

  • Utförande av fasta installationer.
  • Installering av golvvärme och värmekabel.
  • Byte av ojordat vägguttag mot jordat.
  • Förläggning av kabel i mark.
14 Mar 2022